(A)msterdam

Ingebonden tijdschrift ‘Ons Amsterdam’

jaargang 1 1949
http://www.onsamsterdam.nl/
IMG01541-20120704-0850

Volkstuin Nut en Genoegen

In 2002 heeft de topografische atlas een serie tekeningen, etsen, foto’s, objecten aangekocht, die een persoonlijke weerslag van de geschiedenis van het Volkstuincomplex Nut en Genoegen vormen. Op dit tuincomplex hadden eerst mijn ouders vanaf  1955 – 2005 en later  ik zelf een huisje in de Pioenenlaan.

meer foto’s en info: Volkstuin/index.html

Opdracht Monumentenzorg

In 1980 heb ik een opdracht van Monumenten zorg gehad om de verbouwing an Pakhuis de Schottenburch in een serie tekeningen en etsen vast te leggen.

Artikel Ons Amsterdam (pdf)
website Schottenburch (under construction)