Fodor, Amsterdam, oktober 17-november 1981 – Artikel Fodor (pdf (onvolledig)